<<  Mai 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
TARTU VALLA UUS KODULEHEKÜLG

Ühinenud Tartu vallale on loodud uus koduleht www.tartuvald.ee.

Uute õigusaktide ja sisu loomisega tegeletakse ning leht täieneb pidevalt. Suur hulk õigusakte on veel vanadel kodulehtedel. Seniste omavalitsuste ametiasutused tegutsevad 2017. aasta lõpuni. Abi ja nõu saab küsida ning toiminguid teha harjumuspärastest kohtadest. Üleminekuperioodil jäävad alles senised
omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt.

Ühinenud omavalitsuste kodulehed:
Tabivere vald
Tartu vald
Laeva vald
Piirissaare vald
Tartu Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval,
28. detsembril 2017 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.


- Loe lähemalt -
Hõljuki kasutamine
Hõljuki sõidugraafik detsembris 2017 Piirissaare liinil
(navigatsiooniperioodil hõljuk ei sõida)

Info ja erireiside tellimine telefonidel 53757369, 58510747, 53285199
Hõljukireisid toimuvad sõitmist võimaldava ilma korral.

Piirissaarelt planeeritakse alljärgnevad reisid:
20.12.2017 Piirissaarelt reis kell umbes 9.00
23.12.2017 Piirissaarelt reis kell umbes 10.00
26.12.2017 Piirissaarelt reis kell umbes 10.00
29.12.2017 Piirissaarelt reis kell umbes 10.00
31.12.2017 Piirissaarelt reis kell umbes 10.00


Omniva annab teada, et perioodil 18.12.-22.12.2017 on Tabivere postkontor ajutiselt suletud.

Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja koju/tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks oleme sõlminud lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, et kliendid saaksid mugavalt osta kõike kirja saatmiseks vajalikku. See on klientidele täiendavaks võimaluseks ka postiasutuse tavapärase töökorralduse ajal.

Asendav postiasutus
Voka postipunkti asendab ja väljastab saadetisi Jõgeva postkontor, asukohaga Jõgeva linn, Aia 8.
E-R 9:00-18:00; L,P suletud

Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse.


Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kell 9–20 ja L-P 9-15.

Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
· kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
· rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
· ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
· maksete tasumine;
· postimaksevahendite müük.

Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad

Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad postiteenuste kasutamise klientidele maksimaalselt mugavaks. Täname mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesandeks sotsiaalnõustamine, peredega juhtumipõhise töö ja asutustega võrgustikutöö kavandamine, korraldamine ja juhtimine, abivajaduse hindamisel tuginev
toetuste määramine ning teenustele suunamine

- Loe lähemalt -

„EV100 igas külas“ on kogukondliku algatuse korras EV100-ks tehtavat koondav üle-eestiline ühiskingitus, millega on oodatud liituma nii maa- kui linnakogukonnad.

Igas sellega liitunud paigas jääb – Eesti Vabariigi kingitusena – EV100 meenutama kaunis nimeline metallist tunnusplaat.

- Loe lähemalt -

Tartu Vallavalitsus korraldab 11.12.2017.a Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu (KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL)
eskiislahenduse avaliku arutelu.

Arutelu toimumiskohaks on Kõrveküla kooli aula (Vasula tee 12, Kõrveküla alevik)
ja algusajaks 18.00.

Eskiislahendusega saab tutvuda siit.

Ettepanekute tekkimisel esitada need esimesel võimalusel e-maili aadressile planeeringudtartuvv.ee, mitte oodata arutelu toimumiseni.
Tänuüritus Eestimaa tali- ja suvemängudel osalenud Tartu valla sportlastele toimub 13. detsembril algusega kell 18.00 Kõrveküla lasteaia saalis.

Registreerimine hiljemalt 6. detsembriks aadressil: reinlellepgmail.com
Tartu Maavalitsus kuulutab välja konkursi
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja leidmiseks.


MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus on Tartumaa kohalike omavalitsuste ja Tartu Maavalitsuse asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on ühistranspordi korraldamine maakonnas.

- Loe lähemalt -
Tartu Vallavolikogu kuulutab välja vallavanema konkursi.

- Loe lähemalt -
Enampakkumise kuulutus

Tartu Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Väike-Oti kinnistu katastritunnusega 79401:001:0117, pindalaga 9221 m2 ja sihtotstarbega tootmismaa. Kinnistul puuduvad kommunikatsioonid, olemas on elektriliitumine. Enampakkumise alghinnaks on 10 000 eurot. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt 60 päeva peale võitja väljaselgitamist. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuse enne lepingu sõlmimisest. Enampakkumisel osavõtumaksu ja tagatisraha ei nõuta. Notaritasud tehingult tasub ostja. Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus Tartu Vallavalitsuse aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik Tartu vald 60512 Tartumaa hiljemalt 20. november 2017 kell 9.00 Ümbrik varustada märgusõnaga “Väike-Oti kinnistu enampakkumine” ja märge “mitte avada enne 20. novembrit .a. kl 9.30

Pakkumine peab sisaldama füüsilise isiku puhul nime, isikukoodi ja elukohta, juriidilise isiku puhul nime, registrikoodi ja vajadusel esindust tõendavat dokumenti, pakkumise summat, pakkumise kehtivusaega ja pakkuja allkirja. Informatsiooni saab e-maili teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Pakkumised avatakse Tartu Vallavalitsuses 20. november 2017 kell 9.30.
Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017.a korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu Graanuli AS tööstusala laiendust Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksustel. Planeeritakse rajada pelletitootmise liin ning laiendada puidu järeltöötlusega seotud tootmisala Pelleti ja Kivvestiko kinnistutel. Kavandatakse Pelleti kinnistul asuva saematerjali kuivatamise võimalikku laiendamist ning vajadusel lammutatakse ladu ja demonteeritakse silod Pelleti kinnistul. Pelletitootmine planeeritakse viia tasemelt 30 000 t/a,
mahuni kuni 100 000 t/a.

Veski kinnistule kavandatakse kuni 15 MW võimsusega (kütuse järgi) elektri- ja soojuse koostootmisjaama. Koostootmisjaama põhikütuseks on planeeritud puidupõhine biomass. Biomassile on kavas lisada ka prügipõhist jäätmekütust (mitte üle 100 tonni ööpäevas). Planeeritavate hoonete kõrgus on u 20 m. Käesoleval ajal toimub soojuse tootmine Pelleti kinnistul üle 10 a vanuses 2 MW võimsusega biokütuse katlamajas. Uue jaama
valmimisel jääb see ainult reservkatlaks.

Üldplaneeringuga on planeeritavale maa-alale antud tootmis-ja ärimaa juhtotstarve. Taotletav maakasutus ei ole vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeritavate hoonete kõrgus on u 22 m. Piirkonnas lubatavate tootmishoonete kõrgus on kuni 12 m. Kavandatavad objektid on ümbruskonnast erinevad kõrguse poolest, aga see ei lähe üldplaneeringuga vastuollu.

Detailplaneeringu algatamise taotluse lisana on esitatud ka detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang (koostaja Skepast&Puhkim OÜ, Marju Kaivapalu ja Hendrik Puhkim).

Eelhinnangu kokkuvõtte kohaselt on keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine vajalik, kuna kavandatud tegevus võib avaldada mõju pinna- ja põhjaveele ja õhukvaliteedile, sest ei ole teada millist tehnoloogiat planeeritakse kasutada ja milline on kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus.

Täiendav info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 18.10.2017.a korraldusega nr 519 Tila külas asuva Nõlvakaare detailplaneeringu.

Planeeringuga on muudetud kehtivat Tartu valla lõunaosa (IV etapi) detailplaneeringut. Detailplaneeringuga nähakse ette ärimaade asemel äri- ja elamumaad. Ärimaa kruntidele on antud ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ärihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning elamumaa kruntidele on nähtud ette ehitusõigused ja arhitektuurinõuded ridaelamute püstitamiseks. Osaliselt on muudetud krundistruktuuri. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 10,5 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Planeering on kooskõlastatud.
Tartu Vallavalitsus võttis 18.10.2017.a korraldusega nr 518 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu.

Elupuu maaüksuse olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja elamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on 10039 m2. Planeeritud tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Vastavalt planeerimisseadusele edastati detailplaneeringu lahendus piirinaabritele arvamuse avaldamiseks detailplaneeringu lahenduse kohta. Detailplaneeringu arvamuse avaldamise teade saadeti välja 21.04.2017.a ning arvamuse avaldamiseks anti aega 30 päeva. Arvamuste avaldamise tähtaeg oli 28.05.2017. Tähtaegselt arvamusi ei avaldatud.

Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 06.11.2017-20.11.2017 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla kodulehel.

Planeeringuga on võimalik tutvuda siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 18.10.2017.a korraldusega nr 517 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Savioja tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on Savioja tn 5 kinnistu jagatud kolmeks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning määratud kruntidele ehitusõigus olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks ja uute hoonet ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,7 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 06.11.2017-20.11.2017 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla kodulehel.

Planeeringuga on võimalik tutvuda siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017.a korraldusega nr 516 Vahi alevikus asuva Väike-Nõmme tn 4 (kü tunnus 79401:001:0721) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Väike-Nõmme tn 4 maaüksuse jagamist kolmeks eraldiseisvaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning hoonestatud krundil olemasolevate hoonete ümberehitamise ja laiendamise lubamine ning ühe lisahoone püstitamist ja hoonestamata kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks tuleb planeeringuga lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega.

Planeeritava ala pindala on 6303 m². Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017.a korraldusega nr 515 Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Sireli tn 7 maaüksuse jagamist kaheks eraldiseisvaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning hoonestatud krundil olemasolevate hoonete ümberehitamise ja laiendamise lubamine ja hoonestamata krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks tuleb planeeringuga lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega.

Planeeritava ala pindala on 3979 m². Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Valimiskomisjon registreeris uued Tartu Vallavolikogu liikmed. Vastav otsus lisas.
Valimiskomisjoni otsus nr 11 kandidaatidele volituste andmine (DigiDoc)
Avaldati 10.10.2017
Avaldati 09.10.2017
Avaldati 03.10.2017
Avaldati 03.10.2017
Avaldati 28.09.2017
Tartu Vallavalitsus võttis 06.09.2017.a korraldusega nr 413 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Nõlvakaare detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Tartu valla lõunaosa (IV etapi) detailplaneeringut. Detailplaneeringuga nähakse ette ärimaade asemel äri- ja elamumaad. Ärimaa kruntidele antakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ärihoonete ehitamiseks ning elamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigused ja arhitektuurinõuded ridaelamute püstitamiseks. Osaliselt muudetakse krundistruktuuri. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub Tartu valla lõunaosa (IV etapi) detailplaneering kattuvas planeeringuala ulatuses kehtetuks.

Planeeritava ala pindala on u 10,5 ha.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneering on kooskõlastatud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.09.2017 – 09.10.2017 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ja Tartu Valla kodulehel.

Planeeringuga on võimalik tutvuda ka siit.
Seoses 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe läbiviimisega ajavahemikul 25.09-15.10.2017, anname teada Tartu valla territooriumil asuvate riigimetsade ja eramaade kasutusest.

Planeeritud väljaõppealad jäävad Lähte ja Vasula aleviku ning Vedu, Sootaga, Nigula, Soeküla ja Toolamaa külade ümbrusesse. Väljaõppel osaleb korraga kuni 200 kaitseväelast. Kasutatakse enamasti lagedaid alasid ja teede ümbrusi, kus liigutakse jalgsi. Värskelt külvatud või põllukultuuri all olevatel põldudel ei liiguta.

Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju.

Probleemide korral palun helistada 2.jalaväebrigaadi korrapidajale +372 71 75 499
Tartu Vallavalitsus korraldab Saadjärve külas asuvate Lõhe ja Ulme maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu. Planeeringu eesmärgiks on Lõhe ja Ulme maaüksustele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete rajamiseks.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 02.10.2017.a kell 18.00 Tartu Vallavalitsuse Volikogu saalis.

Eskiislahendusega on võimalik tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsuse 11.07.17 korraldusega nr 325 määrati 2017 Hajaasustuse programmist toetus seitsmele taotlejale/projektile.

Lisadokumendid:
Toetuse saajad (Microsoft Excel)
AUSTATUD VAHI ALEVIKU RAADIMÕISA PIIRKONNA ELANIK.
TARTU VALLAVALITSUS KORRALDAB ELANIKE KOOSOLEKU.

KOOSOLEK TOIMUB 18. SEPTEMBRIL 2017
ALGUSEGA KELL 18.00 LASTEHOIU RUUMIDES PÄRNA ALLEE 8.


KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. MÕISA PST KÕNNITEE RAJAMINE;
2. MUUD KÜSIMUSED.

TARTU VALLAVALITSUS PALUB KÕIGIL HUVILISTEL OSALEDA KOOSOLEKUL.
Täna hommikul registreeris Tartu valla valimiskomisjon 15. oktoobri kohaliku omavalitsuste volikoguse valimisteks Tartu valla kandidaadid ja viis läbi liisuheitmise, mille tulemusena said kõik kandidaadid numbrid.

Kandidaatide koondnimekiri (Adobe Reader)
Avaldati 01.09.2017
Tartu Vallavalitsus kehtestas 08.08.2017.a korraldusega nr 368 Tila külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu.
Avaldati 30.08.2017
Tartu valla valimiskomisjoni esimees on
Eve Kallas ja aseesimees on Doris Grünvald.

Valimiskomisjon asub Tartu Vallamajas aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik .

Tartu valla valimiskomisjon töötab tööpäevadel kella 8.00 kuni 15.30. Komisjoni tööaeg on pikendatud 5. septembril kella 8.00 kuni 18.00 ja 7. septembril kella 8.00 kuni 18.00. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerimise dokumente ja valimisliitude registreerimise dokumente võtab valimiskomisjon
vastu ülal määratud tööajal.

Täpsem info ja näidisdokumendid kandideerimiseks on kättesaadavad www.vvk.ee
TEADE!
Bussisõit põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele.

Tasuta bussisõidu kiipkaardi saavad taotleda Tartu valla õpilased, kes õpivad põhikoolis ja gümnaasiumis.
Õpilaste olemasolevad bussisõidu-kiipkaardid kehtivad ka 2017-2018 õppeaastal.
Kiipkaardi saamiseks ja kasutamiseks uuel õppeaastal on vaja täita avaldus, kus on kirjas õpilase nimi, sünniaeg, kool, klass ja peatuste nimed, mida laps kasutab.
Lähte Ühisgümnaasiumi ja Kõrveküla Põhikooli õpilaste kiipkaardite väljastamise ja pikendamisega tegeleb kool.

Avaldused saata aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
või tuua avaldus vallamajja kabinet 6.
Info telefonil 7337 757 või 53076020

Bussikaardi avalduse vorm (MS Word)


Avaldati 09.08.2017
Avaldati 02.08.2017
Avaldati 02.08.2017
Avaldati 31.07.2017
Tartu Vallavalitsus võttis 15.06.2017.a korraldusega nr 285 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu.

Planeering eesmärgiks on päikeseenergia tootmispargi rajamine, mille võimsus on ca 50-60 MW. Tootmispark jääb Tartu valla ja Luunja valla territooriumile. Tartu valla territooriumil jäävad tootmispargi alale Tooma, Posti, Orgi, Heina, Paju, osaliselt Stardiraja maaüksused ning Stardiraja ja Lennuvälja tee vaheline jätkuvalt riigi omandis olev maa. Samuti antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringuala pindala on u 115 ha.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad antud maaüksused äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal on lubatud kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maad, büroo- ja kontorihoonete maad ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.07.2017 – 24.07.2017.

Detailplaneeringuga saab tutvuda siin.


Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mis on avalikustatud Maanteeameti kodulehel

Loe lähemalt.

Detailplaneeringu menetlemise peatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus võttis 10.05.2017.a korraldusega nr 219 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu.

Avalik väljapanek pidi toimuma 01.06.2017 - 15.06.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Terviseameti poolt esitatud märkuste lahendamine vajab täiendavaid uuringuid ja analüüse. Lähtuvalt eeltoodust ei ole võimalik probleemi lahendada ennem avaliku väljapaneku algust.

Käesolevaga teavitame, et Tartu Vallavalitsus võttis 25.05.2017.a korraldusega nr 234 vastu otsuse Tila külas asuvate Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu menetlemise peatamisest.
Avaldati 22.05.2017
Tartu Vallavalitsus korraldab Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimaik tutvuda siin.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 05.06.2017 kell 18.00. Tartu Vallamaja volikogu saalis.
Tartu Vallavalitsus võttis 10.05.2017.a korraldusega nr 219 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu.

Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste olemasolev sihtotstarve on ärimaa. Käesoleval hetkel kehtib planeeringualal Kaupmehe tänav 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Planeeringuga muudetakse kehtivat detailplaneeringut Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste osas.

Planeeringuga on ette nähtud Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste liitmine, sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste maaks ja ehitusõiguse määramine lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on u 0,8 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 01.06.2017-15.06.2017 E-R, kl 8-16
Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 03.05.2017.a korraldusega nr 211 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Raadiraja tn 6 ja Raadiraja tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Raadiraja tn 6 ja Raadiraja tn 8 maaüksuste olemasolev sihtotstarve on ärimaa. Planeeringuga on ette nähtud olemasolevate ärimaa kruntide sihtotstarbe muutmine ning jagamine elamumaa, sotsiaalmaa ja transpordimaa kruntideks. Elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused korterelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala heakorrale, haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega varustatusele. Planeeritava ala pindala on u 6,2 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2017-08.06.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Vastavalt Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktile 9 avaldab Tartu Vallavalitsus 20. aprillil 2017. a eelteate kohanimede määramise kohta.

Tartu Vallavalitsus soovib muuta korraldusega Vasula alevikus kohanimed vastavalt elanike poolt esitatud sooviavaldustele.

Huvitatud isikutel on võimalus esitada 25 päeva jooksul, alates eelteate avaldamisest, omapoolseid ettepanekuid.

Täpsem info eelnõu kohta siit.
Avaldati 19.04.2017
Tartu Vallavalitsus kehtestas 05.04.2017.a korraldusega nr 158 Vahi alevikus asuvate Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud muuta hetkel kehtivat detailplaneeringut Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste osas. Planeeringuga on ette nähtud Nõmmeringi tn 3, Nõmmeringi tn 10 ja Nõmme tn 6 kinnistute jagamine kaheks krundiks ning Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3 ja 5 kinnistute lubatud katusekalde muutmine. Lisaks on ette nähtud moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 1,2 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 05.04.2017.a korraldusega nr 157 Möllatsi külas asuvate Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste detailplaneeringu.

Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuga on olemasolevad maaüksused jagatud kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 1,5 ha. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 11.04.2017
Avaldati 11.04.2017
Hajaasustuse programmi 2017.a. taotlusvoor on avatud 07. aprill – 07. juuni.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 07. juunil 2017.a.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 01. jaanuari 2017. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt elab.

Loe lähemalt

MTÜ Lähte spordi ja tervisekeskus kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks Lähte spordi ja tervisekeskuse arendamisel 2017 aastal.

Stipendiumide määramise tingimused on:
* sportlastel – spordialased oskused ja võimed esindada Tartu valda
* treeneritel – vastava spordiala teadmised ja oskused spordiala juhendamisel ja/või arendamisel;
* juhendajatel - sisustamaks valla noorte ja õpilaste vaba aega rakendades oma erialaseid teadmisi:
* spordikohtunikel – vastava spordiala teadmiste ja oskuste omamine :
* ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus spordialaseks enesetäiendamiseks ja teostamiseks projektides, mis ühtivad Lähte spordi ja tervisekeskuse arengukava ja tegevuskavadega.

Stipendiume määrab Lähte spordi ja tervisekeskuse juhatus sooviavalduste alusel.
Avaldused esitada Lähte spordi ja tervisekeskuse aadressil Õpetaja 7
Täiendav info tel. 7352308 või See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Tartu Vallavalitsus korraldab 12. aprillil Lähte aleviku elanike avaliku koosoleku Lähte lasteaed Kiisupere ruumides aadressiga Kase põik 3 algusega kell 18.30.

Päevakord:
1.Tänavate korrastus;
2.Haldusreform;
3.Kohal algatatud küsimused.

Palume kõigil huvilistel osaleda.
KVÜÕA korraldab Tartu maakonnas õppuse

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad järgmisel nädalal ülekoolilise taktikalise kaardiõppuse, mille raames liiguvad 10.-11. aprillil Tartu maakonnas Luunja ja Tartu valla piirkonnas kaitseväelased ja kaitseväe masinad.


KVÜÕA ülekooliline õppus algab Tartu maakonnas esmaspäeva, 10. aprilli hommikul ning lõpeb teisipäeval, 11. aprillil orienteeruvalt kell 18.00. Harjutusest võtab osa ligikaudu 150 tegevväelast, sõidukitest 15 veoautot ja 5 maasturit. Tehnika liigub ainult mööda sõiduteid. Osalev isikkoosseis liigub gruppides ning eravaldustesse ei siseneta, imitatsioonivahendeid ei kasutata. Õppuse käigus võivad osalejad jääda ühele kohale pikemaks ajaks.

KVÜÕA ülekoolilise õppuse eesmärk on kinnistada ja tõsta õppurite allüksuste juhtimise pädevusi jalaväebrigaadi liikuvkaitselahingus ning anda neile juhtimiskogemusi. Ülekoolilisel kaardiharjutusel osalevad KVÜÕA tegevväelased ja KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhi- ja keskastmekursuse õppurid.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus riigikaitseline õppeasutus Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere Eesti kaitseväele. Õppeasutuste koosseisu kuuluvad Kõrgem Sõjakool, kus valmistatakse kaitseväele ette ohvitsere rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tasemel, ning Lahingukool, kus koolitatakse allohvitsere kutse- ja täiendusõppes.
Tartu Vallavolikogu võttis 22.03.2017.a otsusega nr 11 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuva Ülem-Reinu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on olemasolev Ülem-Reinu maaüksus jagatud elamumaa kruntideks ning kruntidele on määratud ehitusõigus ja arhitektuurinõuded üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 3,4 ha.

Planeering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 17.04.2017-01.05.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu võttis 22.03.2017.a otsusega nr 10 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Maramaa külas asuva Metsaoja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on olemasolev Metsaoja maaüksus jagatud kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning uuele krundile on määratud ehitusõigus elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,6 ha.

Planeeringu eesmärgid on vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering sisaldab kehtiva Tartu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut Metsaoja maaüksuse osas (muuta maakasutuse juhtfunktsioon põllumaast elamumaaks).

Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 17.04.2017-16.05.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Lp Vasula aleviku elanikud!

Vastavalt 21. märtsil 2017.a. Vasula Mõisatallis toimunud rahvakoosolekul kokku lepitule, palume esitada soovi korral Tartu vallavalitsusele elanike poolt allkirjastatud avaldus tänava nimede muutmiseks.

Avaldust ootame paberkandjal Tartu Vallavalitsuse kantseleis
hiljemalt 17. aprill 2017.a.
Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuvate Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu. Planeeringulahendusega on võimalik tutvuda siit.

Arutelu toimub 20.03.2017 kell 18.00 Kõrveküla lasteaia Päikeseratas Raadi lastehoiu saalis (Pärna allee 8, Tila küla).
Tartu Vallavalitsus võttis 15.02.2017.a korraldusega nr 66 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuvate Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud muuta hetkel kehtivat detailplaneeringut Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste osas. Planeeringuga on ette nähtud Nõmmeringi tn 3, Nõmmeringi tn 10 ja Nõmme tn 6 kinnistute jagamine kaheks krundiks ning Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3 ja 5 kinnistute libatud katusekalde muutmine. Lisaks on ette nähtud moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,2 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 13.03.2017-27.03.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 17.02.2017.a korraldusega nr 70 Tila külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärgiks on päikeseenergia tootmispargi rajamine, mille võimsus on ca 50-60 MW. Tootmispark jääb Tartu valla ja Luunja valla territooriumile. Tartu valla territooriumil jäävad tootmispargi alale Tooma, Posti, Orgi, Heina, Paju, osaliselt Stardiraja maaüksused ning Stardiraja ja Lennuvälja tee vaheline jätkuvalt riigiomandis olev maa. Lisaks antakse võimalus määrata Stardiraja maaüksusele ehitusõigus ja arhitektuurinõuded äri- ja tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Samuti antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on u 115 ha.
Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu kehtestas 18.01.2017.a otsusega nr 2 Võibla külas asuva Lõo maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on olemasolev Lõo maaüksus jagatud viieks elamu ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeritava ala pindala on u 5,7 ha.

Planeering sisaldab kehtiva Tartu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Ettepanekuga muudetakse maakasutuse juhtfunktsioon tootmismaast elamumaaks. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 07.12.2016.a korraldusega nr 597 Tila külas asuvate Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste olemasolev sihtotstarve on ärimaa. Käesoleval hetkel kehtib planeeringualal Kaupmehe tn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat detailplaneeringut Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste osas.
Planeeringuga nähakse ette Kaupmehe tn 4 ja 6 maaüksuste liitmine, sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste maaks ja ehitusõiguse määramine lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on u 0,8 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrvekülas alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva koolikompleksi laiendamine. Planeeringuga antakse arhitektuursed tingimused ning ehitusõigused olemasolevate hoonete laiendamiseks ning uute hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus ka erinevate spordirajatiste ehitamiseks. Täiendavalt antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on u 3,6 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
EELTEADE
Vastavalt Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktile 9 avaldab Tartu Vallavalitsus 10. veebruaril 2017. a eelteate kohanimede määramise kohta.
Tartu Vallavalitsus teatab, et Vasula alevikus asuvale 22210 Kõrveküla – Lähte maanteele kehtestatakse lõigus Kärkna-Kobratu tee kuni Sillaotsa tee liikluspind vastavalt lisatud kaardile ja määratakse nimi. Tartu Vallavalitsus teeb ettepaneku moodustada Vasula alevikus tänav nimetusega Lähte tee. Tartu Vallavalitsus kutsub asjast huvitatud isikuid esitama vallavalitsusele 25 päeva jooksul alates eelteate avaldamisest omapoolseid ettepanekuid.
Tartu Vallavalitsus võttis 18.01.2017.a korraldusega nr 22 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva Puupaju maaüksuse jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 13270 m2.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 08.02.2017-22.02.2017 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Loe lähemalt

Avaldati 30.11.2016
Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.11.2016.a korraldusega nr 568 Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud maaüksuste piiride korrigeerimine, teemaade planeerimine, olemasolevate hoonete rekonstrueerimine, ehitusõiguse määramine vastavalt maakasutuse sihtotstarbele, puhkealade ja mänguväljakute rajamine, maakasutuse sihtotstarvete muutmine vastavalt reaalsele kasutusviisile, heakorra ja haljastuse lahendamine, parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on u 9,2 ha.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 25.11.2016
Avaldati 09.11.2016
Tartu Vallavalitsus võttis 31.10.2016.a korraldusega nr 539 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Möllatsi külas asuvate Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste detailplaneeringu. Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate maaüksuste jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,5 ha. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 28.11.2016-12.12.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 31.10.2016.a korraldusega nr 538 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuvate Ojaperve (kü tunnus 79401:003:0089) ja Ojaveere (kü tunnus 79401:003:0055) maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Ojaperve ja Ojaveere krundi piiride muutmine. Planeeringuga on tagatud Ojaperve maaüksusele juurdepääs eraldades selleks Ojaveere maaüksusest maad. Lisaks on Ojaperve maaüksus jagatud kaheks maaüksuseks ning ette on nähtud moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeritava ala pindala on u 1,3 ha.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 28.11.2016-12.12.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Fotosid Eesti Rahva Muuseumi uues majas toimunud Tartu valla aastapäevapeost saab tellida kuni 1. jaanuarini 2017 fotograaf Neeme Arialt
(FNA OÜ) veebi vahendusel:

http://www.snap.ee/user/FNA/album/tartu_vald_25
Avaldati 19.10.2016
Tartu valla 25. aastapäeva videosalvestus juubelikontserdist
Tartu Vallavalitsus võttis 10.10.2016.a korraldusega nr 495 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste piiride korrigeerimine, teemaade planeerimine, olemasolevate hoonete rekonstrueerimine, ehitusõiguste määramine vastavalt maakasutuse sihtotstarbele, puhkealade ja mänguväljakute rajamine, maakasutuse sihtotstarvete muutmine vastavalt reaalsele kasutusviisile, heakorra ja haljastuse lahendamine, parkimiskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala pindala on u 9,2 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 26.10.2016-09.11.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus korraldab Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse detailplaneeringu lahendust tutvustava arutelu. Arutelu toimub 18.10.2016 kell 18.00 Tartu Vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).
Tartu Vallavalitsus kehtestas 21.09.2016.a korraldusega nr 468 Pupastvere külas asuva Orge kool maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Orge kooli maaüksuse Lõunaosa jagamine 6 elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 4,4 ha.Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 31.08.2016.a korraldusega nr 422 Tila külas asuvate Raadiraja tn 6 ja Raadiraja tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Raadiraja tn 6 ja Raadiraja tn 8 maaüksuste olemasolev sihtotstarve on ärimaa. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate ärimaa kruntide sihtotstarbe muutmine ning jagamine elamumaa, sotsiaalmaa ja transpordimaa kruntideks. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused korterelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala heakorrale, haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega varustatusele. Planeeritava ala pindala on u 6,2 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu algatas 24.08.2016.a otsusega nr 51 Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9//11//13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Ermi tn 9//11//13 maaüksuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Ermi tn 9//11//13 maaüksuse jagamist kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused SPA hotell-konverentsikeskuse, talvepargi ja ärihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Talvepargi rajamiseks on planeeringualasse kaasatud Ermi tn 7, Väikepargi ja Majoraadi park maaüksused, mille sihtotstarbeid ei muudeta. Lisaks antakse lahendus planeeringuala heakorrale, haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega varustatusele.

Planeeritava ala pindala on u 4 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 25.08.2016.a korraldusega nr 413 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1580) detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud muuta kehtivat Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringut Killustiku põik 1 maaüksuse osas. Detailplaneeringuga on ette nähtud Killustiku põik 1 maaüksuse hoonestusala suurendamist, krundile ehitusõiguse määramist ärihoone laiendamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,3 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud. Avalik väljapanek toimub 14.09.2016-28.09.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu võttis 24.08.2016.a otsusega nr 50 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuva Lõo maaüksuse (kü tunnus 79401:05:0405) detailplaneeringu.

Planeeringuga on olemasolev Lõo maaüksus jagatud viieks elamu ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 5,7 ha.

Planeeringu eesmärgid on vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta kehtivat Tartu Valla üldplaneeringut Lõo maaüksuse osas (muuta maakasutuse juhtfunktsioon tootmismaast elamumaaks). Detailplaneering on kooskõlastatud. Avalik väljapanek toimub 19.09.2016-17.10.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Ühinemisläbirääkimiste juhtrühm kogunes taas

Teisipäeval, 16. augustil toimus Jääaja Keskuses järjekordne ühinemisläbirääkimiste juhtrühma koosolek. Peale juulikuist puhkust on Laeva, Puhja, Tartu ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimiste juhtrühm kogunenud juba kolm korda, et arutada ühinemislepinguga seonduvat.

Enne 29.08 toimuvat juhtrühma koosolekut tutvuvad ühinemislepingu projektiga töörühmad ja vallasekretärid. Juhtrühm vaatab läbi töörühmade ja vallasekretäride ettepanekud ning vajadusel korrigeerib ühinemislepingu teksti, seejärel saadetakse leping volikogu komisjonidele ning volikogudele arvamuse avaldamiseks. Ühinemislepingu avalik väljapanek on kavandatud oktoobri kuuks ning siis on kõigil huvilistel kolme nädala jooksul võimalik lepinguga tutvuda ning oma ettepanekuid teha.

Lisainfo
Ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadi Kukk
Tartu Vallavalitsus võttis 03.08.2016.a korraldusega nr 371 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pupastvere külas asuva Orge kool maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Orge kooli maaüksuse Lõunaosa jagamine 6 elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 4,4 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud. Avalik väljapanek toimub 29.08.2016-12.09.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 03.08.2016.a korraldusega nr 370 Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Mihkli maaüksuse jagamine 9 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 4,5 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 17.06.2016.a korraldusega nr 310 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Mihkli maaüksuse jagamine 9 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu tagamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 4,5 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 11.07.2016-25.07.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 01.06.2016.a korraldusega nr 267 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Võibla külas asuva Raudtee maja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva maaüksuse jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja hoonestamata kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,9 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 27.06.2016-11.07.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 13.05.2016.a korraldusega nr 236 Möllatsi külas asuvate Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Uue-Plaksi ja Väike-Plaksi maaüksuste olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevate maaüksuste jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 1,5 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 13.05.2016.a korraldusega nr 235 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Soitsjärve külas asuvate Veeriku (kü tunnus 79402:001:0754) ja Männiku (kü tunnus 79402:001:0500) maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuga on ette nähtud muuta Veeriku ja Männiku maaüksuste piire. Planeeringu tulemusel suureneb Veeriku maaüksus u 500 m² ning Männiku maaüksus väheneb u 500 m² võrra. Planeeringuga ehitusõigust ei määrata. Planeeritava ala pindala on u 12 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 06.06.2016-20.06.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 13.05.2016.a korraldusega nr 232 Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ning Keskuse tee detailplaneeringu.

Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus ja Tila külas asuvate Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneering, mille kohaselt on Kaupmehe tänava lõppu ette nähtud tupik. Lisaks kehtib planeeringualal Raadimõisa asumi idaosa detailplaneering.

Planeeringuga on ette nähtud võimaldada Keskuse teelt juurdepääsu Kaupmehe tänavale ning on muudetud varemplaneeritud liikluskorraldust. Planeeritava ala pindala on 1,7 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 27.04.2016.a korraldusega nr 194 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Elupuu maaüksuse olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks ja elamumaa krundile ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on 10039 m2. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 06.04.2016.a korraldusega nr 156 Lombi külas asuvate Nõlva ja Ees-Kriisa maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Nõlva maaüksuse krundi piiride muutmine ja krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning Ees-Kriisa maaüksuse kruntimine – maatulundusmaad ning olemasolevale teele transpordimaa krundi moodustamine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 14,8 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 30.03.2016.a korraldusega nr 147 Tila külas asuva Nõlvakaare detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Tartu valla lõunaosa (IV etapi) detailplaneeringut. Detailplaneeringuga nähakse ette ärimaade asemel äri- ja elamumaad. Ärimaa kruntidele antakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ärihoonete ehitamiseks ning elamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigused ja arhitektuurinõuded korter- ja ridaelamute püstitamiseks. Osaliselt muudetakse krundistruktuuri. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on u 10,5 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 14.04.2016
Avaldati 01.04.2016
Hajaasustuse programmi 2016.a. taotlusvoor on avatud 22 märts - 23 mai.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.a.

Loe lähemalt
Avaldati 29.03.2016
Tartu Vallavalitsuse võttis 19.08.2015.a korraldusega nr 377 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ja Keskuse tee detailplaneeringu.
Avalik väljapanek toimus 23.11.2015-07.12.2015. Avalikul väljapanekul esitati vastuväiteid detailplaneeringu lahenduse kohta. Avalik arutelu toimus 25.02.2016 kell 18.30 Kõrveküla lasteaia Päikeseratas Raadi lastehoiu saalis. Arutelu käigus tutvustati Tartu Vallavalitsuse seisukohti. Vastuväidete esitaja jäi esitatud seisukohtade juurde, mistõttu saadetakse planeering maavanemale heakskiitmiseks.

Tartu Vallavalitsuse seisukohtadega on võimalik tutvuda siit.
Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, siis
tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL
„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“

Loe lähemalt
--- Vanemad uudised ---